CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

橫式伸線機

HWD-1500

產品說明
產品規格表
規格表左右可滑動
機型 供給線徑(硬質) (mm) 供給線徑(軟質) (mm) 速度 H (M/min) 速度 L (M/min) 線胴直徑 (mm) 馬達 (HP)
HWD-1300 30~20 36~20 0~45 0~25 1300,1050 100~125
HWD-1500 40~20 50~20 0~25 0~15 1500 150~200
規格若有變更,將不另行通知。
CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561