CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

直線式連續伸線機

SCWD-900

SCWD-760

SCWD-700

SCWD-600

SCWD-400

SCWD-300


倒立型下取式伸線機(自動夾線系統)

IVD-1000A

IVD-1200A

IVD-1300A


倒立型下取式伸線機

IVD-1200

IVD-1300


倒立型下取式伸線機

IVD-400

IVD-600

IVD-800

IVD-1000


一段式連續伸線機

DCD-600H x 8B + NSC-600DW


二段式連續伸線機

DCD-600/460 x 4B + NSC-600


送線車頭機

WDPM-35


雙頭自動送線機

DWDM-50

DWDM-35


矯直切斷機

WSCM-12


倒立型下取式伸線 & 壓花機 ( 附剝殼機 )

IVD-800R + SDC-12ASF+RM-13


CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561