CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

盤元線架用轉盤

TWS-10

產品說明

1. 盤元使用完畢後,可換邊接線後繼續生產。

2. 搭配氣壓升降式供線柱(PLW-10)使用。

CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561