CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

90˚ 翻轉式供線機

WRM-3000

產品說明

1. 可90度傾翻線材。

2. 有水平進料,垂直送料等功能。


CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561