CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

彎曲與鋼刷設備

SDC-10T+SDC-10B2S

SDC-7DB2

產品說明

1. 將彎曲除鏽部分和鋼刷除鏽部分,結合成一台設備。

2. 可以減少場地空間上的運用。

CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561