CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

盤元供線架

WRP-8

WRP-13

產品說明

1. 供線系統運轉平穩,不會損壞線材。

2. 適用於高碳鋼線。

產品規格表
規格表左右可滑動
機型 供給線徑 (mm)
WRP-8 under 8 mm
WRP-13 under 12 mm
規格若有變更,將不另行通知。
CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561