CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

線頭機

PM-6

PM-12

產品說明

線頭冷軋到所需要的尺寸。

產品規格表
規格表左右可滑動
機型 供給線徑 (mm)
PM-12 13~4
PM-6 7.0~1.0/3.2~0.7
規格若有變更,將不另行通知。
CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561