CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

硼砂塗層及乾燥機

WCM-10

產品說明

1. 採用直接通過乾燥方式,線不需纏繞於乾燥輪上。

2. 立式操作面板與主機分離,人員操作更加安全方便。

CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561