CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

氣壓升降式供線柱

PLW-10

產品說明

1. 含有氣壓缸做升降,可方便穿線。

2. 設備含有纏線停機功能。

CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
地址:台灣台南市永康區中正南路360巷3號
電話:886-6-253-2585
傳真:886-6-253-2561